Exteriérová sauna SAIBOT PANORAMA s prezliekaciou miestnosťou na tuhé palivo s nakladaním zvonku , vonkajší obklad termoborovica , vnutorní obklad osika biela