Exteriérová BIO SAUNA rozmer 430X230cm s pohodlnými lavicami , vonkajší obklad termoosika , vnutorní obklad osika biela , na tuhé palivo s nakladaním zvonku