Sudová sauna SAIBOT 270 s polovičným oknom a elektrickou pecou