Sudová sauna 210cm WRC,na tuhé palivo z nakladaním zvnútra