Exteriérová sauna +oddychová miestnosť (2,3+3,2×2,15×2,3/2,15m komplet z kanadského červeného cédra