Exteriérová Kombinovaná sauna SAIBOT PANORAMA vonkajši oblad termoosika, vnútorný obklad sibiírsky smrekovec , lavice osika biela , pec na externé ovládanie , zadna stena oplechovaná clippanelom