Exteriérová Kombinovaná sauna na mieru , vnútorný obklad osika biela , pec HUUM na wifi pripojenie riadené cez aplikáciu