Sauna s bočným prechodom k ochladzovacej kadi – kvôli úzkemu pozemku