Exteriérová Kombinovaná sauna SAIBOT PANORAMA vonkajší obklad sibírsky smrekovec, vnútorný obklad osika biela, radio bluetooth, pec na wifi pripojenie ovladané aplikáciou, vchod je cez panoramatické okno