Exteriérová kombinovaná sauna SAIBOT PANORAMA ,vnútorný obklad osika biela ,vonkajši obklad termoborovica