Exteriérová Kombinovaná sauna SAIBOT PANORAMA kvôli výhľadu sme prispôsobili ľavú stranu presklennú, vchod je z predu, vonkajší obklad antracit a oplechovanie klippanelom, rádio s pripojením na wifi