Celocédrová kada priemer je 197cm z prípravou na filtráciu